Arrest Nº 2018/AB/307. Arbeidshof, 2019-07-02

CourtArbeidshof
Docket NumberN-20190702-2
Judgement Number2018/AB/307
Date02 juillet 2019
Arbeidshof te Brussel
derde kamer
Arrest
Repertoriumnummer
2019 /
Datum van uitspraak
2 juli 2019
Rolnummer
2018/AB/307
Beslissing waartegen beroep
16/310/A
Uitgifte
Uitgereikt aan
op
JGR
Arbeidshof te Brussel 2018/AB/307 p. 2
ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende
tegensprekelijk arrest
definitief
V. P.
appellant op hoofdberoep,
geïntimeerde op beweerd incidenteel beroep,
vertegenwoordigd door mr. SWINNEN Willem loco mr. BOLLEN Rudi, advocaat te
3000 LEUVEN, Sint-Maartenstraat 8
tegen
1. @PLAY VZW, met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Naamsestraat 90,
(KBO nr. 869.826.318)
2. R. K.,
geïntimeerden op hoofdberoep,
appellanten op beweerd incidenteel beroep,
vertegenwoordigd door mr. TRAPPENIERS Alex, advocaat te
3140 KEERBERGEN, Achiel Cleynhenslaan 32
**
*
Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel het volgend arrest uit:
Gelet op de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder op:
- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken door
de arbeidsrechtbank Leuven op 8 februari 2018, 1ste B kamer (A.R. 16/310/A)
- het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie op 30 maart 2018,
- de conclusie voor de appellant,
- de conclusie voor de geïntimeerden,
- de voorgelegde stukken.
**

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT