Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (m/v) (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (m/v) (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10044)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

• Eén van volgende diploma's van de basisopleiding van de 2e cyclus :

- diploma van architect/master in de architectuur;

- diploma van burgerlijk ingenieur-architect/master in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT