Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt met ingang van 1 juni 2020, aan Mevrouw Catharina Vandersteegen

Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt met ingang van 1 juni 2020, aan Mevrouw Catharina Vandersteegen, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT