Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 september 2023, wordt, met ingang van 17 september 2023

Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 10 september 2023, wordt, met ingang van 17 september 2023, aan de heer CLOESEN Hugo eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidsrechtbank van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT