Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 worden benoemd, vanaf de bij hun naam vermelde datum : Leopoldsorde Ridder - de heer BEVER

Arbeidshoven. - Arbeidsrechtbanken Nationale Orden. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2011 worden benoemd, vanaf de bij hun naam vermelde datum :

Leopoldsorde

Ridder

- de heer BEVERNAGE, Patrick, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne (15.11.2004);

- de heer BIESEMANS, Stefaan, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde (15.11.2004);

- de heer BOECKX, Walter, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne (15.11.2004);

- de heer CAUDRON, Jacques, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Bergen (8.4.2005);

- de heer DEBLAUWE, Franky, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne (15.11.2004);

- Mevr. DECLERCK, Rika, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brugge (15.11.2004);

- de heer GEVAERT, Lode, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde (15.11.2004);

- de heer GOOSSENS, Cyriel, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde (15.11.2007);

- Mevr. KIPS, Agnes, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen (15.11.2010);

- de heer LAMBERT, Eric, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Luik (15.11.2004);

- Mevr. LAURENT, Anne, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi (15.11.2004);

- de heer MICHEL, Rudy, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi (15.11.2007);

- de heer MOERENHOUT, Frank, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde (15.11.2007);

- Mevr. NORGA, Christianne, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen (15.11.2004);

- de heer PARMENTIER, Gerard, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne (15.11.2004);

- de heer PAULET, Yves, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel (15.11.2005);

- Mevr. RUTTEN, Els, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Gent (15.11.2004);

- de heer SANDERS, Jozef, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde (15.11.2007);

- de heer SANTENS, Jan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT