Arbeidshof te Brussel De aanwijzing van Mevr. Van de Velde, B., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28 a

Arbeidshof te Brussel

De aanwijzing van Mevr. Van de Velde, B., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT