Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt aan de heer GEENS Marc op het einde van de maand juni 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, wordt aan de heer GEENS Marc op het einde van de maand juni 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT