Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt aan de heer MAWET Richard op het einde van de maand oktober 2022

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt aan de heer MAWET Richard op het einde van de maand oktober 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT