Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is aan de heer Delbrouck, Ulric, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkge

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 18 november 2002 is aan de heer Delbrouck, Ulric, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT