Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 november 2023, is de heer MEERT Karel-Jan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 november 2023, is de heer MEERT Karel-Jan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT