Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, is de heer VAN DELSEN Thomas benoemd tot werkend rechter in sociale zaken

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2023, is de heer VAN DELSEN Thomas benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT