Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023, is de heer LAMBERT DIT MINGUET Yves benoemd tot werkend rechter in sociale zaken

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023, is de heer LAMBERT DIT MINGUET Yves benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT