Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023, is de heer SCHILTZ Laurent benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2023, is de heer SCHILTZ Laurent benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT