Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 jun

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 juni 2011, dat in werking treedt op 7 juni 2011, wordt de heer Renaud VERMOTE, te Brugge, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, ter vervanging van de heer René DEGRYSE, te Roeselare, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 juni 2011, dat in werking treedt op 7 juni 2011 :

wordt Mevr. Annita VANDENBUSSCHE, te Roeselare, plaatsvervangend lid van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van de heer René DEGRYSE, te Roeselare, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen;

wordt Mevr. Véronique DE ROECK, te Beveren, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van Mevr. Annita VANDENBUSSCHE, te Beveren, die tot gewoon lid wordt benoemd; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden der metaal-fabrikatennijverheid

Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 juni 2011, dat in werking treedt op 7 juni 2011 :

worden de heren Eric ROBERT, te Zinnik, en Ludo VAN DRIESSCHE, te Lebbeke, als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie, tot gewone leden benoemd van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT