Ministerieel besluit tot vaststelling van de analysemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-12-1994 en tekstbijwerking tot 25-07-2002), de 14 octobre 1994

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------BEELD :MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-08-1997 GEPUBL. OP 27-09-1997(GEWIJZIGDE ART. : 3;5;14;N9)---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT