Krijgsmacht Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8387 van 26 mei 2011, wordt kapitein-commandant P. Marlière met tijdelijke ambtsontheffing gepla

Krijgsmacht

Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader

Bij koninklijk besluit nr. 8387 van 26 mei 2011, wordt kapitein-commandant P. Marlière met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van zes maanden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT