Buitenlandse Dienst. - Ambtsneerlegging Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Hans-Christian KINT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en van Consul-Generaal van België in de Isl

Buitenlandse Dienst. - Ambtsneerlegging

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Hans-Christian KINT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en van Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT