Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 juli 2010 wordt de 'SA Altran' van 19 juli 2010 tot 3 februari 2012 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende cate

Leefmilieu

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2010 wordt de "SA Altran" van 19 juli 2010 tot 3 februari 2012 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten :

- 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";

- 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie".

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2010 wordt het bureau CREAT-UCL vanaf 19 augustus 2010 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten :

- 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";

- 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie";

- 3. "Mijnen en steengroeven".

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2010 wordt de "SCRL Sertius" vanaf 1 oktober 2010 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten :

- 3. "Mijnen en groeven";

- 4. "Industrieprocessen i.v.m. energie";

- 5. "Industrieprocessen i.v.m. stoffenverwerking";

- 6. "Afvalbeheer";

- 7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)";

- 8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie".

Bij hetzelfde besluit wordt de uitbreiding van de erkenning geweigerd voor de categorieën projecten :

- 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten".

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2010 wordt de BV Groenendaal vanaf 24 augustus 2010 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2010 wordt de "SA Hainaut Transport & Trading" vanaf 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT