Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De heer Allegaert, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 febr

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

De heer Allegaert, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT