Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II

Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5. - De externe diensten voor technische controles op de werkplaats, artikelen 19 tot 22 van de codex over het welzijn op het werk

Bij ministerieel besluit van 17 december 2021 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk Seco Belgium erkend als externe dienst voor technische controles op de werkplaats, om controles uit te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT