Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule 'aanvulling tot coördinator' inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 19 november 2021 wordt de

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid

Bij ministerieel besluit van 19 november 2021 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, ingericht door Syntra AB (BIZZ), Borsbeeksebrug 32, te 2600 Berchem, bedoeld in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT