Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Paritair Comité voor het verzekeringswezen. Paritair Comité voor het

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Paritair Comité voor het verzekeringswezen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 mei 2023, dat uitwekring heeft met ingang van 17 april 2023,

wordt mevrouw Marieke DE KEGEL, te Tubeke, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, ter vervanging van de heer Maarten DEDEYNE, te Antwerpen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 mei 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 17 april 2023,

wordt de heer Fabian GENARD, te Gembloux, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ter vervanging van de heer Gaël VERZELE, te Esneux, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 mei 2023, dat in werking treedt op 23 mei 2023,

wordt mevrouw Eline DE RYCKE, te Beveren, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, ter vervanging van de heer Gianni DUVILLIER, te Jabbeke, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 mei 2023, dat in werking treedt op 23 mei 2023,

wordt de heer Benoit BRABANT, te Doornik, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, ter vervanging van de heer Paul DELAIVE, te Colfontaine, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant.

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 mei 2023, dat in werking treedt op 23 mei 2023,

wordt de heer Alexandre AUVENS, te Aat, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, ter vervanging van de heer Martin FRIQUET, te Aat, van wie het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT