Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het koetswerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Subcomité voor het koetswerk

Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 13 mei 2023,

wordt mevrouw Jasmina CHRISTIAENS, te Mechelen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor het koetswerk, ter vervanging van mevrouw Veerle CNOP, te Zemst, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Paritair Subcomité voor de betonindustrie

Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni 2023, dat in werking treedt op 30 juni 2023,

wordt de heer Wim DOLMANS, te Balen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, ter vervanging van de heer Steve EERAERTS, te Willebroek, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni 2023, dat in werking treedt op 30 juni 2023,

wordt mevrouw Jasmina CHRISTIAENS, te Mechelen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het garagebedrijf, ter vervanging van mevrouw Veerle CNOP, te Zemst, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 juni 2023, dat in werking treedt op 30 juni 2023:

wordt de heer Stéphane HERBEUVAL, te Rouvroy, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, ter vervanging van de heer Pietro GILIBERTO, te Cosnes-et-Romain (Frankrijk), van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt mevrouw Margareta DE GREEF, te Zemst, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van mevrouw Christine ETIENNE, te Genepiën, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT