Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Bij

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 30 november 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt :

worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen :

 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :

  Gewone leden :

  De heren :

  GIJBELS Jozef, te Herent;

  PARIZEL Jean-Charles, te Wezembeek-Oppem;

  SADZOT Alain, te Luik;

  CABOOTER Koen, te Brugge;

  DEWEVRE Matthieu, te Assesse.

  Plaatsvervangende leden :

  Mevr. SCHREVER Katrien, te Lennik;

  De heren :

  MORTIER Koen, te Merelbeke;

  VOCHTEN Jan, te Turnhout;

  VAN WALLEGHEM Philippe, te Koksijde;

  PISCICELLI David, te Engis.

 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

  Gewone leden :

  Mevr. LIONNET Nathalie, te Profondeville;

  De heer VAN EEGHEM Johan, te Westerlo;

  Mevr. LAMBRECHTS Claude, te Ottignies-Louvain-la-Neuve;

  De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT