Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 23

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022:

wordt de heer Thierry RADERMECKER, te Clavier, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Bruno KUYLEN, te Kapellen, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt de heer Bruno KUYLEN, te Kapellen, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Thierry RADERMECKER, te Clavier, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022:

wordt de heer Thierry RADERMECKER, te Clavier, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Bruno KUYLEN, te Kapellen, die tot plaatsvervangend lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt de heer Bruno KUYLEN, te Kapellen, gewoon lid van dit comité, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van de heer Thierry RADERMECKER, te Clavier, die tot gewoon lid wordt benoemd; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2021, dat in werking treedt op 23 december 2021,

wordt mevrouw Julie BURNS, te Lasne, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, ter vervanging van mevrouw Emmanuelle CRESPEL, te Ukkel, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 december 2021, dat in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT