Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 3

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Comité voor de beursvennootschappen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 8 oktober 2021:

wordt mevrouw Marleen DE SMET, te Zottegem, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, ter vervanging van de heer Luc VAN DEN BROECK, te Grimbergen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 23 oktober 2021:

wordt de heer Jean-Luc MOUTHUY, te La Bruyère, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, ter vervanging van de heer Manuel FERNANDEZ CORRALES, te Tubeke, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de steenbakkerij

Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2021:

wordt de heer Rudi PEETERS, te Leuven, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de steenbakkerij, ter vervanging van de heer Guido WAUTERS, te Bilzen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant

Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2021, dat in werking treedt op 6 december 2021:

wordt de heer Raphaël LHOTE, te Jurbeke, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, ter vervanging van de heer Adam PACZOSKA, te Waterloo, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2021, dat in werking treedt op 6 december 2021:

wordt mevrouw Rebecca PETERS, te Eupen, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, ter vervanging van mevrouw Marika GIRTEN, te Bitsingen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT