Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2021:

worden de heren Maxime SCHAERLAEKEN, te Esneux, Luigi TONTODIMAMMA GIAN, te Remicourt, en Jean-Christophe COLLIN, te Faimes, als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie, tot gewone leden benoemd van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, respectievelijk ter vervanging van mevrouw Julie ABRAHAM, te Ukkel, de heren Philippe DE MOL, te Quévy, en Christophe HUYGHEBAERT, te Keerbergen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen;

worden de heren Stijn RENIER, te Aarschot, Vittorio BRANCALEONI, te Flémalle, en Walter BRANCALEONI, te Hoei, als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit subcomité, respectievelijk ter vervanging van de heren Benoît MISONNE, te Namen, Pascal LESOINNE, te Blégny, en Alfredo TANCREDI, te Bergen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 25 september 2021,

wordt de heer Olaf MINNE, te Zedelgem, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, ter vervanging van mevrouw Virginie DIERKENS, te Izegem, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt de heer Emmanuel LABARQUE, te Kortrijk, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor het garagebedrijf, ter vervanging van de heer Paul MAXY, te Menen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

worden de heren Johannes HAANDRIKMAN, te Brugge, en Ludovic DELIEGE, te Courcelles, als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie, tot gewone leden benoemd van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, respectievelijk ter vervanging van de heren Tim DHONDT, te Gavere, en Daniel DE BRUYCKER, te Péruwelz, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hen had voorgedragen; zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens.

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt de heer Antoine VERLINDEN, te Antwerpen, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, ter vervanging van mevrouw Véronique RAES, te Meise, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt mevrouw Renilde ROMMENS, te Roeselare, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, ter vervanging van de heer Rik VANESSCHE, te Kortrijk, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt mevrouw Caterina ARU, te Bergen, als vertegenwoordigster van de wergeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, ter vervanging van de heer Joseph SCHMETS, te Plombières, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt mevrouw Martine LE GARROY, te Elsene, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de notarisbedienden, ter vervanging van de heer Philippe SAMEK, te Ecaussinnes, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 november 2021, dat in werking treedt op 8 november 2021,

wordt de heer Stefano FRAGAPANE, te Zinnik, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT