Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 2

 
GRATIS UITTREKSEL

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités

Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober 2018, dat in werking treedt op 4 oktober 2018,

wordt de heer Vinnie MAES, te Gent, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, ter vervanging van mevrouw Larissa DE ROOSE, te Ronse, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober 2018, dat in werking treedt op 4 oktober 2018 :

wordt de heer Stijn HEUVELMANS, te Landen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de heer Werner VAN HEETVELDE, te Gent, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt de heer Jean-Pierre BAUWENS, te Oostende, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit subcomité, ter vervanging van mevrouw Sabrina VAN GAEVER, te Dendermonde, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober 2018, dat in werking treedt op 4 oktober 2018 :

wordt de heer Herman BAELE, te Zwalm, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, ter vervanging van de heer Jean-Michel CAPPOEN, te Waterloo, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen;

wordt de heer Eric NEUPREZ, te Verviers, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van dit comité, ter vervanging van mevrouw Myriam DELMEE, te Boussu, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT