Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA

Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA

van het Federale Wetenschapsbeleid

 1. Inleiding

  Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA binnen het Federale Wetenschapsbeleid.

  Het Federale Wetenschapsbeleid doet een oproep tot de universitaire instellingen en onderzoekcentra uit de non-profitsector die wensen mee te werken aan de goedgekeurde ondersteunende maatregelen.

 2. Beschrijving van het onderzoek

  De oproep tot voorstellen heeft betrekking op het uitvoeren van projecten die door openbare federale instellingen werden ingediend. De projecten zijn de volgende :

  1. INSTAP

  2. Monitoring climaat/gezondheid

  3. eGovMonitoring

  4. Werklastmeeting verpleegkundige

  5. EqualityClaim

  6. MOBEL

  7. Monitoring MarchÈ et Secteurs

 3. Beknopte beschrijving van de uitvoering in het kader van deze oproep tot voorstellen

  Voor elk project wordt een specifiek budget uitgetrokken. Dit bedrag dekt zowel de loon- en werkingskosten van de onderzoekers als de valorisatie van het onderzoek. De projecten zullen ingaan op 1 september 2008.

 4. Hoe antwoorden op deze oproep?

  Wie geÔnteresseerd is om deze oproep te beantwoorden, wordt verzocht te schrijven, te faxen of te e-mailen naar:

  Federaal Wetenschapsbeleid

  AGORA

  Wetenschapsstraat 8

  1000 Brussel

  Fax : 02/230.59.12

  e-mail : naji@belspo.be

  Deze informatie is ook...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT