Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2002-2003 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling., de 18 juillet 2002

Artikel 1. Afwijking van de in artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling wordt voor het seizoen 2002-2003 verleend voor de organisatie van de volgende sledehondenwedstrijden :

 1. aan de Vlaamse Federatie voor Sledehondensport :

  te Malle op 16 en 17 november 2002;

  te Vilvoorde op 7 en 8 december 2000;

  te Houthalen op 4 en 5 januari 2003;

  te Middelkerke op 1 en 2 maart 2003.

 2. aan de Federation of Belgian Mushers Clubs :

  te Spa op 4, 5 en 6 oktober 2002.

 3. aan de Belgische Mushing Federatie :

  te Berlare op 1, 2 en 3 november 2002;

  te Virton op 30 november en 1 december 2002;

  te Morlanwelz op 18 en 19 januari 2003;

  te Rodt-Sankt Vith op 1 en 2 februari 2003.

  Art. 2. Afwijking van de in artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling wordt toegestaan voor de organisatie van de volgende demonstraties van sledehondengespannen:

 4. aan de Vlaamse Federatie voor Sledehondensport :

  te Bokrijk op 26, 27, 28 en 29 december 2002.

 5. aan de Alaskan Malamute Club of Belgium :

  te Amougis op 8 en 9 maart 2003;

  te Hofstade op 2, 3 en 4 mei 2003.

 6. aan de Belgische Mushing Federatie :

  te Beervelde/Lochristi op 4 augustus 2002.

 7. aan de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus :

  te Brussel op 13 en 14 december 2003.

  Art. 3. § 1 Afwijking van de in artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling wordt eveneens verleend aan volgende vereniging voor het organiseren van demonstraties om honden als last- en trekdier te gebruiken voor educatieve en didactische doeleinden :

  - Sequoia V.Z.W., Villerslei 38, 2900 Schoten

  § 2. De ontheffing is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verschijning van dit besluit in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT