Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, aan de afdelingshoofden, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Economisch Toezicht (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-10-2011 en tekstbijwerking tot, de 10 mars 2009

http://www.juridat.be"/cgi_loi/arch_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2009031030&caller=archive&fromtab=wet&la=N&ver_arch=002"

[Opgeheven]

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELDVARIA VAN 16-07-2012 GEPUBL. OP 14-09-2012---------------------------------------------------GEWIJZIGD...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT