Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2009, als leden van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

-de heer DEMARREE, S., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie;

- de heren FAYS, G., MEESTERS, K. en VAN DAELE, D., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van representatieve werknemersorganisaties;

- Mevr. VAN DER VEKEN, R. en de heer LEDUNE, J.-Y., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit hun functies van plaatsvervangende leden van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. VERHEYDEN, A. en aan de heer DE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT