Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Sport. - ADEPS. - Algemene dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoeminge

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Sport. - ADEPS. - Algemene dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II :

De heer Delafontaine, Maurice

Stichtend Voorzitter van de « Fédération francophone belge de Marches populaires » te Marcinelle

Ranginneming op 15 november 2000.

De heer Van Den Akker, Johannes

Voorzitter van de Koninklijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT