Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 14 juli 2002 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van graaf aan ridder Jacques Rogge, - vergunning

Adellijke gunsten

Bij koninklijke besluiten van 14 juli 2002 worden de volgende adellijke gunsten verleend :

- vergunning van de persoonlijke titel van graaf aan ridder Jacques Rogge;

- vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevr. Sophie Jekeler, echtgenote van de heer Mathieu Wirtz, en aan Mevr. Rita Mulier, weduwe van de heer Raymond Jolie;

- vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de jonkheren Bernard de Hemptinne, Gui de Vaucleroy en Maurice Velge, alsmede aan de heren Grégoire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT