« Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de « Académie royale de Médecine de Bel

Académie royale de Médecine de Belgique

. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 :

wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van :

De heren professoren :

J. Boniver, wonende te Heusy;

R. Lemaire, wonende te Esneux;

G. Rorive, wonende te Neupré.

wordt goedgekeurd de verkiezing tot erelid van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van :

de heer geneesheer generaal-majoor R. Van Hoof, wonende te Honbeek.

wordt goedgekeurd de verkiezing tot buitenlandse ereleden van de « Académie royale de Médecine de Belgique » van :

de heren professoren :

M. Delecour, wonende te Rijsel (Frankrijk);

P. Evrard...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT