Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming. - Bevorderingen Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 wordt de heer Coppejans, Eric, met ingang van 1 januari 2006,

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Benoeming. - Bevorderingen

Benoeming

Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 wordt de heer Coppejans, Eric, met ingang van 1 januari 2006, benoemd voor een mandaat van drie jaren om de Klasse voor Natuur en Geneeskundige Wetenschappen te vertegenwoordigen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.

Bevorderingen

Bij ministerieel besluit van 20 december 2005 :

In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wordt bevorderd van geassocieerd lid tot eregeassocieerd lid :

- de heer Vermeulen, Urbain, te Gentbrugge;

In de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen worden bevorderd van geassocieerde leden tot eregeassocieerde leden :

- de heer Le Ray, Dominique, te Schoten;

- de heer Renard, Charles, te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT