Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4492 Bij ministerieel besluit van 22 december 2022 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2094 van 9 maart 1990 voor het vervoer van

Aardgasvervoersleidingen

Vervoersvergunning A323-4492

Bij ministerieel besluit van 22 december 2022 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2094 van 9 maart 1990 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de nv Fluxys Belgium met ondernemingsnummer 0402.954.628, voor de ombouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT