Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8392 van 26 mei 2011 : Landmacht De kandidaat-aanvullingsofficieren, die in de graad van adjudant aangesteld zijn

Krijgsmacht

Aanstelling van kandidaat-aanvullingsofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 8392 van 26 mei 2011 :

Landmacht

De kandidaat-aanvullingsofficieren, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen volgen, worden op 1 juni 2011 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier :

W. Ceunen, B. Denis, P. Lauvaux, D. Meert, D. Parmentier, J. Paulussen, K. Rosseel, B. Vandamme.

Luchtmacht

De kandidaat-aanvullingsofficieren die in de graad van adjudant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT