Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds voor de..., de 21 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds voor de jaren 1999 en 2000.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds voor de jaren 1999 en 2000 (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51349/CO/226).

(Voor de CAO, zie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT