3 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag van leden van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen en tot benoeming van de leden van het Directiecomité en van de Secretaris-generaal van de Controledienst voor de Verzekeringen

 
GRATIS UITTREKSEL

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op de artikelen 85, § 6 en 87, § 3;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Uit hun functie als vast lid van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen wordt eervol ontslag overleend aan :

De heer R. De Groot,

De heer J.-M. Delporte,

De heer R. De Pauw,

De heer J. Le Brun,

De heer J. Vilain.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van het Directiecomité van de Controledienst voor de Verzekeringen :

- de Heer Michel Flamée,

- Mevr. Françoise Masai, voorgedragen door het directiecomié van de Nationale Bank van België.

Art. 3. Wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Controledienst voor de Verzekeringen :

- De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT