Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt het koninklijk besluit van 17 juni 2010 waarbij de heer Filip Cumps, uit zijn functie bij het Hoofdbestuur wordt

Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt het koninklijk besluit van 17 juni 2010 waarbij de heer Filip Cumps, uit zijn functie bij het Hoofdbestuur wordt ontheven en geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oekraïne, ingetrokken.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt Mevr. Jana Zikmundova geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oekraïne, met standplaats te Kiev.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Thomas Antoine geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Paraguay, met standplaats te Buenos Aires.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT