Aanpassing buiten index op 1 januari 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

Aanpassing buiten index op 1 januari 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen

Aan het spilindexcijfer 107,20 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2021, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd:

 1. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

  1. Regeling voor werknemers

   Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 29.12.2020 2de Ed ).

   Krachtens het koninklijk besluit van 17 januari 2021 tot wijziging, wat de toekenning van een minimum dagbedrag tijdens de eerste zes maanden van primaire ongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 26.01.2021 2de Ed ).

   1. Minimum dagbedrag niet gelimiteerd (vanaf de eerste dag van de 5de maand van de arbeidsongeschiktheid) :

    - . . . . . 49,68 EUR

   2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid):

    * Niet regelmatige werknemer:

    - met gezinslast . . . . . 51,18 EUR

    - zonder gezinslast . . . . . 37,87 EUR

  2. Stelsel der zeelieden

   Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 29.12.2020 2de Ed ).

   1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer:

   1. met gezinslast . . . . . 51,18 EUR

   2. zonder gezinslast . . . . . 37,87 EUR

 2. Pensioenen

  1. Regeling voor werknemers

   Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 2020 inzake de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen (B.S. 30.12.2020)

   1. Gewaarborgd minimumpensioen werknemers / minimumpensioen gemengde loopbaan, voor een onvolledige loopbaan (hierna vermelde bedragen berekend naar rata van de loopbaan) (jaarbedragen):

    1. Rustpensioen:

     - gezinsbedrag . . . . . 19.882,50 EUR

     - bedrag alleenstaande . . . . . 15.911,02 EUR

    2. Overlevingspensioen . . . . . 15.698,39 EUR

   2. Gewaarborgd minimumpensioen werknemers / minimumpensioen gemengde loopbaan, voor een volledige loopbaan (jaarbedragen):

    1. Rustpensioen:

     - gezinsbedrag . . . . . 19.882,50 EUR

     - bedrag alleenstaande . . . . . 15.911,02 EUR

    2. Overlevingspensioen . . . . . 15.698,39 EUR

  2. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen)

   ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT