'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) Aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract 2007-2011 Het aanhangsel nr. 1

"Agence wallonne pour l'intÈgration des personnes handicapÈes"

(Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)

Aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract 2007-2011

Het aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract 2007-2011 van het "Agence wallonne pour l'intÈgration des personnes handicapÈes" werd op 12 november 2007 gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister van Sociale Actie en het beheerscomitÈ van het "AWIPH".

Het aanhangsel bij het beheerscontract kan integraal ingekeken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT