7 JULI 2011. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter ad interim van de Hoge Raad voor Normalisatie

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, de artikelen 23 en 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2005 houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2011 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Normalisatie;

Overwegende dat het mandaat van de voorzitter van de Hoge Raad, overeenkomstig artikel 25 van de voornoemde wet van 3 april 2003, op 6 jaar werd vastgesteld en tot termijn op 29 maart 2011 is gekomen;

Overwegende dat de door het voornoemde koninklijk besluit van 9 maart 2005 benoemde voorzitter de hernieuwing van zijn mandaat niet wenst;

Overwegende dat in deze omstandigheden een nieuwe voorzitter van de Hoge Raad dient te worden benoemd;

Overwegende dat door de omstandigheden, het onmogelijk is om een effectieve voorzitter van de Hoge Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT