Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8406 van 19 juni 2011, wordt aan de heer Luc Van Den Noortgate, op 1 november 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier eerste

Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 8406 van 19 juni 2011, wordt aan de heer Luc Van Den Noortgate, op 1 november 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Hij wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT