9 DECEMBER 2021. - Wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2021 tot benoeming van de leden van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw van 9 december 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 3, 2°, van het ministerieel besluit van 19 maart 2021 tot benoeming van de leden van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij worden de woorden "de heer Jos De Smedt" vervangen door de woorden "de heer Wim Van Moeseke".

Art. 2. In artikel 4, 6°, b), van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT