Décision judiciaire de Raad van State, 26 octobre 2021

Date de Résolution26 octobre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Verzoeker overtuigt er niet van dat de dienst Mer het gemeentelijk RUP op grond van het gestelde in het screeningsdossier niet binnen de grenzen van de redelijkheid als een \u0091kleine wijziging\u0027 heeft beoordeeld. Dat de dienst Mer niet uitdrukkelijk naar dit criterium heeft verwezen, maakt deze beslissing nog niet onwettig. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT