Décision judiciaire de Raad van State, 20 mai 2021

Date de Résolution20 mai 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Nu de verzoekende partij op de hoogte was van de vergunde risico-activiteiten op de grond, activiteiten opgenomen in de op 27 maart 1996 bekendgemaakte bijlage 1 bij VLAREBO, is de beoordeling in de bestreden beslissing dat zij niet voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarde van art. 23, § 2, van het bodemdecreet niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI