Vonnis van Raad van State, March 30, 2021

Datum uitspraak:2021/03/30
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De door verzoeker voorgestelde vraag aan het GwH betreft niet het onderscheid tussen de eerste categorie van aanvragen die overeenkomstig het toentertijd geldende art. 4.7.26 VCRO behandeld worden door de Vlaamse Regering of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de tweede categorie aanvragen die, zoals in casu, in de reguliere procedure naar aanleiding van het georganiseerd... (volledige samenvatting weergeven)


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN