Vonnis van Raad van State, March 15, 2021

Datum uitspraak:2021/03/15
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De feitelijke grondslag voor de bestreden veiligheidsmaatregel is beperkt tot de loutere verdenking dat vennootschappen en natuurlijke personen die verantwoordelijk worden geacht voor onregelmatigheden die werden vastgesteld in de ene inrichting, mogelijk gelijkaardige onregelmatigheden zouden hebben begaan in een andere inrichting, ook al erkent de verwerende partij dat daarvoor geen enkele... (volledige samenvatting weergeven)


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN